FANDOM


Palma - drzewo rosnące na wyspie. Po jej ścięciu możemy otrzymać kłody, liście palmowe i kokosy. Na jednej palmie może rosnąć od 0 do 4 kokosów. Kokosy na palmie odrastają.

Palma jest jedynym drzewem, które można ściąć.

Aby ściąć palmę należy uderzyć w nią siekierą lub nożem.

Ścięta nie odrasta.